full page

АНТИКВАРНі КНИГИ - релігія

 

1|2


 11  

Книга «Апостол»

Книга «Апостол»

 

Книга «Апостол» видана у 1719 році у друкарні Львівського Успенського братства та занесена до каталогів особливо цінних та рідкісних стародруків. Видання здійснив друкар Василь Ставницький.
Тираж 1197 екземплярів.


Наукову атрибуцію проведено за каталогом Я.Запаска, Я.Ісайовича «Пам'ятки книжкового мистецтва. Каталог книг, виданих в Україні. 

Книга друга, частина перша (1701-1764)». – Львів, 1984, № 954. Окремі екземпляри цього видання зберігаються у провідних музеях та наукових бібліотеках України, Росії, Угорщини. Листова формула видання: [13], 246 л. Рядок – 27, 40. Формат книги – 2°. Сторінки у орнаментальних рамках. Друк двома фарбами. Кущі. Фоліація буквена, розміщена у правому нижньому кутку з точкою. Мова видання – церковнослов'янська. “Апостол” – богослужбова книга, що містить: частини Нового Завіту – “Дії” та “Послання святих апостолів”. Читається під час богослужінь щодня. Титул оформлений барочною рамкою, у верхній частині якої розміщена композиція «Собор святих апостолів», нижню складають зображення пророків Давида, Мойсея, Авакума, Марії Єгипетської та сцена «Хрещення апостола Павла». Кліше було вирізано видатним українським майстром гравюри Никодимом Зубрицьким. 

Гравюра має авторський підпис «Ієромонах Nікодим». Особливу художню цінність видання складає серія гравюр на дереві на євангельські теми – 31 ілюстрація з 26 дощок (деякі повторюються) роботи відомих українських митців доби бароко Никодима Зубрицького, Іллі, Георгія ієродиякона. Видання розкішно оформлене. Текст щедро прикрашений заставками, кінцівками, художніми ініціалами, більшість із яких є відбитками з дощок Івана Федорова. Книга в доброму стані. Оправа книги шкіряна з глибоким блінтовим та орнаментально-шрифтовим тисненням золотом. Книжка має музейне, наукове, художнє, історико-культурне значення, займаючи чільне місце в історії вітчизняного друкарства.

 12  

Филарет, архиепископ Черниговский

Філарет, архієпископ Чернігівський. Історичний огляд співаків та піснеспіви Грецької Церкви. - Чернігів: Друкарня Іллінського монастиря, 1864.

 

Формат видання: 25 см х 15 см х 2,3 см; 464 стор., IV стор. Видання друге, доповнене. Частина 1-а: 1 - 625 мм. (До появи іконоборства). Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра синього кольору, «мармуровий» папір, блинтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. 

Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора. Історія церковного співу, починаючи з часів Апостолів: Огляд співаків, особливості богослужіння і співу, характеристика співів. З передмови: «Як і чому виникли св. піснеспіви? Хто і як складав їх? Коли й зійшли вони на загальне вживання?». 

Філарет (Гумілевський, Дмитро Григорович, 1805-1866) – архієпископ Чернігівський, богослов та історик Церкви. Член Товариства історії та старожитностей російських, дійсний член Імператорського Російського географічного товариства, почесний член Імператорського Російського археологічного товариства, Копенгагенського товариства старожитностей, Московського та Харківського університетів, Київської та Московської духовних академій, Імператорської Академії наук. Засновник академічного журналу «Творіння святих Отців у російському перекладі з додатками духовного змісту».

 13   14  


 15  

Книга «Евангелие»

Книга «Евангелие»

Книгу «Євангеліє» видано 1644 року (друге видання цієї книги в Україні) у друкарні Львівського Успенського братства та занесено до каталогів особливо цінних та рідкісних стародруків. Видання здійснив
Михайло Сльозка – видатний діяч української книжкової культури.

 

Наукову атрибуцію проведено за каталогом Я.Запаска, Я.Ісайовича «Пам'ятки книжкового мистецтва. Каталог книг, виданих в Україні. 

Книга перша (1574-1700)». – Львів, 1981, №322. Окремі екземпляри цього видання зберігаються у провідних музеях та наукових бібліотеках України та Росії. Листова формула видання: [12], 412 л. Рядок – 16, 25. Формат книги – 2°. Друк двома фарбами. Кущі. Фоліація буквена, розміщена у правому нижньому кутку з точкою. Мова видання – церковнослов'янська. 

 Євангеліє – одна з головних священно-богослужбових книг, є одним із розділів «Біблії» і складається з чотирьох перших книг Нового Завіту, написаних євангелістами Матвієм, Марком, Лукою, Іваном. У ньому описується земне життя Ісуса Христа: його вчення, чудеса, хресні страждання, смерть, воскресіння і вознесіння на небо. Титул оформлений барочною рамкою із зображеннями 12 апостолів та 4-х пророків серед пагонів виноградної лози. Гравери: Георгій ієродиякон, який вирізав кліше у 1636 р. до першого українського видання Євангелія; Ілля; Памво Берінда. У тексті 65 гравюр на дереві. Книга щедро прикрашена заставками та кінцівками, більшість яких є відбитками з дощок Івана Федорова. Книга у чудовому стані. Примірник повний. 

Оправа книги: шкіра коричневого кольору із орнаментальним тисненням. Ця книга належить до найкращих українських стародруків. Книжка має музейне, наукове, художнє, історико-культурне значення, займаючи чільне місце історія вітчизняного друкарства.

 16  

Книга "Минея"

Книга "Минея"

Книга "Мінея" у 12-ти томах видана у друкарні Києво-Печерської лаври у 1893-1894 роках.


Київські стародруки пережили війни, цензуру, стихійні лиха. Пожежі 1772 та 1849 гг. знищили лаврську бібліотеку Сьогодні київські стародруки є рідкістю.

Видання має музейне, історико-культурне значення. «Мінея місячна» (menaion, від грецького місяць) - книга, що складається із загальних богослужінь, встановлених на цей місяць, розміщених у хронологічному порядку. Мінеї містять житія святих, проповіді про церковні свята та повчання. «Мінеї» широко використовувався в Україні, Росії православною та греко – католицькою церквами. За даними відомого українського вченого Я. Ісаєвича, 12-ти томна книга "Мінея" видавалася в Україні у XVIII столітті лише тричі (Київ 1750 та 1787, Почаєв 1761). Не кожна сільська церква могла собі дозволити придбання цієї книжки, отже необхідність у перевиданні «Мінею місячних» була відчутна завжди. Однак, з огляду на обсяг видання це відбувалося не часто.

Друкарня Києво-Печерської лаври була заснована у 1615 році відомим вченим, просвітителем, архімандритом Єлисеєм Плетенецьким. Заснування друкарні започаткувало книгодрукування в Києві. Друкарня працювала безперервно понад 300 років.

 18  

1|2