full page

Старовинні карти

 

1|2|3|4|5

 

Карта «Ukrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis»

Карта «Ukrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis» («Україна або Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії та Малої Татарії») видана [1712-1740 рр.] у Нюрнбергу Іоаннґан Baptist Homann). 

                                                        Мова видання – латинська. Техніка виконання – гравюра на міді. Розмір відбитка 47 см x 56 см. Акварельне колорування.


Картуш розміщений у верхньому лівому кутку. На ньому зображено шість чоловічих постатей – у центрі постать гетьмана Івана Мазепи, ліворуч від нього – шведський емісар у військовому мундирі з шаблею, поряд з ним – три сидячі постаті козаків. Праворуч від Мазепи на задньому плані значна постать Петра I на тлі російського державного прапора, ближче до гетьмана – постать у благородному одязі – ймовірно, що це Станіслав Лещинський – польський магнат, один із претендентів на польську корону та майбутній король Польщі, Філіп Орлик – генеральний писар гетьманства Мазепи.


Kартa І. Гоманна, складена на основі карти України Гійома де Боплана, карти Польщі К. Данкертса та карти Московії Г. Деліля.


Йоганн Баптист Гоманн (Johann Baptist Homann 1664 – 1724) – видатний німецький географ і картограф, засновник картографічного видавництва в Нюрнберзі, яке було провідним видавцем карток у Німеччині у XVIII столітті. В 1702 заснував картографічне видавництво «Ioh. Baptisto Homanno». Після публікації у 1707 році свого першого атласу він став членом Берлінської академії наук. В 1715 Йоганн Баптист Гоманн призначений Імперським Географом Священної Римської Імперії.


Оригінал мапи має наукову, музейну, художню, історико-культурну цінність. Наявність оригіналу цієї картки у бібліотеках, музеях та приватних зборах визначає особливий статус цих колекцій.Карта «Typus Generalis Ukrainae sive Platinatuum Podoliae, Kioviensis et Braczlaviensis»

Карта "Typus Generalis Ukrainae sive Platinatuum Podoliae, Kioviensis et Braczlaviensis" ("Генеральна карта України або Подільське, Київське та Брацлавське воєводства заново написані") видана в Амстердамі у [1648-1686] році. Автор картки - Гійом Ле Вассер де Боплан (1595-1685) - видатний французький картограф та інженер. (Автор G. Beauplan, укладач J. Janssonium; Amsterdam: Valk G.: Peter Schenk I).

 

Мова видання – латинська. Техніка – гравюра на міді. Розмір відбитка 46 см x 58 см. Титул розташований у верхній частині гравюри. Акварельне колорування. На чудово декорованому картуші зображені українські козаки та гетьман Богдан Хмельницький.


Гійом Левасер де Боплан - французький інженер і військовий картограф. Наприкінці 20-х - на початку 30-х років XVII століття Гійом де Боплан був запрошений польським королем Сигізмундом III на службу в Польщу як старший капітан артилерії та військовий інженер. Перебував на польській службі, переважно на території України, у 1637-1638 роках брав участь у поході Конецпольського на Павлюка та Острянина.


На території сучасної України Гійом Левассер де Боплан будував замки (наприклад, за однією з версій саме за його проектом у 1635-1640-х роках було збудовано Підгорецький замок) та фортеці (такі як Бар, Броди). Повернувшись додому, Боплан зайнявся обробкою того матеріалу, який був зібраний у Південній Русі, і складанням записів про край, де він провів багато часу. Результатами цих робіт були: твір про Україну під назвою «Description d'Ukranie» та докладні карти України та Польщі.


Один із найвідоміших картографів XVII століття, Боплан зробив перший варіант генеральної карти України 1639 року. Ця рукописна карта Tabula Geographica Ukrainska (Українська географічна карта, 44,5 × 62,5 см) увійшла до рукописного атласу Гетканта. На карті відображено 275 назв населених пунктів, 80 назв річок, 4 острови, 13 порогів, 4 ліси, 2 назви морів. Сьогодні зберігається у Військовому архіві у Стокгольмі.


Протягом XVII століття та у першій половині XVIII століття карти Боплана використовувалися у європейській картографії для відображення українських земель.


Оригінал мапи має наукову, музейну, художню, історико-культурну цінність. Наявність оригіналу цієї картки у бібліотеках, музеях та приватних зборах визначає особливий статус цих колекцій.Старинная карта Украины

Старовинну карту України з Київським і Брацлавським воєводствами та провінціями «Amplissima Ucraniae Regio Palatinatus Kioviensem et Braclaviensem», що входять до них, видано в другій половині 18
століття в Німеччині. (Копія)

 

Карта була виконана Маттеусом Зойтером близько 1740 року. Георг Маттеус Зойтер (1678-1757), один із найбільших граверів-картографів та видавців Німеччини, засновник аугсбурзької картографічної школи. Карти Зойтера є найкращими зразками «золотого віку» німецької картографії. Зойтеру успадкував один з його учнів Тобіас Конрад Лоттер (1717-1777), який одружився з дочкою картографа. Після смерті Зойтера Лоттер разом із найближчим родичем видавця успадкував його підприємство, але незабаром набув повного контролю над ним. На старих картах Зойтера виникло ім'я Лоттера. Він перевидав в останній чверті XVIII століття серед багатьох інших і представлену карту, замінивши ім'я першого видавця на своє. Карта виконана у техніці гравюри на міді. Акварельне колорування виконане від руки.Nova totius regni Poloniae, magniq ducatus Lithuania, cum fuis Palatinatibus ac Confiniis

Nova totius regni Poloniae, magniq ducatus Lithuania, cum fuis Palatinatibus ac Confiniis.

42x58 см. (Копія)Детальная  карта битвы под Полтавой

Детальна карта битви під Полтавою армій короля Швеції Карла ХІІ (за підтримки Гетьмана Івана Мазепи) та Петра І у 1709 році «Grundriss der glorieusen Petri dess Ersten Keysern von Gross Russland u. seiner Königl. Maj. in Schwede Caroli XII…».

 

Карта виконана у техніці
гравюри на міді.

48x60 см. (Копія)Детальная карта региона Черного моря

Детальна карта регіону Чорного моря та українських земель

«Tabula Geographica qua pars Russiae Magnae Pontus Euxinus su mare Nigrum та Tartaria Minor

cum finitimis Bulgariae, Romaniae et Natoliae» видана в 1720 році в Нюрнберзі.


Видавець і картограф Іоанн Баптіста Хоманн (Johann Baptista Homanno) (1663-1724) - засновник династії найвідоміших у Європі картографів - Homanno, яка проіснувала понад 100 років. Його карти нерідко були зразками для інших видавців. Баптист Хоманн – один із видатних картографів XVIII століття – зробив внесок у розвиток географії та картографії Німеччини та Європи в тому числі. Саме завдяки його діяльності картографію у Німеччині почали сприймати як окрему наукову дисципліну.


(Копія)НАГЛЯДНЫЙ ПЛАНЪ Г. КІЕВА.

НАГЛЯДНИЙ ПЛАНЬ М. КИЄВА.

Київ: Видання О. Г. Максимова:
Типо-Літографія І. І. Чоколова, [1913].

 

НАГЛЯДНИЙ ПЛАН М. КИЄВА - детальний, багатобарвний план центральної частини м. Києва. Був виданий з нагоди знаменної події міського життя 1913 р. – Всеросійської виставки, яка проходила протягом кількох місяців у районі сучасного НСК «Олімпійський». 1913 р. був останнім мирним роком перед світовою війною та революційними подіями.


 

1|2|3|4|5