full page

АНТИКВАРНі КНИГИ - право

 

1|2|3|4


 1   2  

Фердросс А. Международное право

 Фердросс А. Міжнародне право/Пер. з нім. Ф.А. Кублицького; передмова Г.І. Тункіна. - Москва: Видавництво іноземної літератури, 1959.

 

Формат видання: 22,5 см х 15 см х 3 см; 652 с. Збережено видавничу обкладинку. Видання має наукову, історико-культурну цінність. 

Прижиттєве видання автора. Сигнальний екземпляр (перший екземпляр друкарської продукції, який затверджується видавництвом для друку). У 1925 р. австрійський учений і юрист Альфред Фердросс отримує запрошення на посаду ординарного професора Празький Німецький університет (Чехословаччина), але керівництво Віденського університету, не бажаючи розлучатися з відомим ученим, поспішило призначити його ординарним професором. У 1933 р. стає деканом факультету правознавства Віденського університету. Цього ж року разом із деканами університетів Граца та Інсбрука звертається до Федерального Президента Австрії Вільгельма Мікласа з листом-протестом проти скасування демократичної Конституції Австрії 1920 року. У 1950 р. він обирається дійсним членом Австрійської Академії наук, а 1951/2 обирається на посаду ректора Віденського університету. З 1955 р. по 1966 р. автор – член Міжнародної правової комісії ООН, а з 1958 р. по 1977 р. – суддя Європейського Суду з прав людини. 

Книга представляє систематичний курс міжнародного права, що охоплює такі питання: загальне міжнародне право та конституція організованого співтовариства. Книжка характеризується глибиною і всебічністю юридичного аналізу досліджуваного предмета.

 3  

 


 4  

Конституция (основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики

Конституція (основний закон) Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки: Опублікована
в № 151 "Ізв. Всерос. центр. Викон. Ком."
від 19 липня 1918 р. - М.: Вид-во Всерос. центр.
викон. кому. Р., С., К. та К. депутатів, 1918.

 

Формат видання: 26 см; 31 с., [1] арк. кол. мул. Оправа книжки оригінальна. 

Видання має наукову, історико-культурну цінність. Конституція РРФСР 1918 року була першою історії конституцій Радянської соціалістичної республіки. На пропозицію В.І. Леніна перший розділ Конституції склала прийнята III з'їздом Рад у січні 1918 р. "Декларація прав трудящого та експлуатованого народу". Конституція була прийнята постановою V Всеросійського з'їзду рад робітничих, селянських, червоноармійських та козацьких депутатів 10 липня 1918 року і набула чинності 19 липня після публікації в «Відомостях ВЦВК». Проголошувала Всеросійський з'їзд рад робітничих, селянських, червоноармійських та козацьких депутатів найвищим органом державної влади.

Проект Конституції 1918 р. готувався 4 місяці (квітень-липень 1918). Політична система, встановлена конституцією 1918 року, мало змінена Конституцією РРФСР 1925 року й проіснувала до 1937 року.

 5  


 6  

Дриль Д.А. Учение о преступности и мерах борьбы с нею

Дриль Д.А. Учение о преступности и мерах борьбы с нею

Дриль Д.А. Вчення про злочинність та заходи боротьби з нею / Дриль Д.А., проф. Психо-неврол. ін-та; Вступ. ст.: В.М. Бехтерєв, акад., М. Ковалевський, проф., А.О. Коні, акад., М. Слобожанін. - СПб.: Шипшина, 1912.

 

Формат видання: 26 см х 19 см х 3,5 см; 702 с. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра коричневого кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес.

Зміст книги: Риси з життя та діяльності Д.А. Дріля, стаття М. Слобожаніна; Пам'яті Д.А. Дріля, стаття академіка О.Ф. Коні; Дмитро Андрійович Дриль, стаття професора М.М. Ковалевського; Вчення про злочинність та заходи боротьби з нею, курс професора Д.А. Дриля. Вступ. Стадії розвитку історія кримінального права. Доктрина класичної школи карного права. Кримінальний закон. Тлумачення кримінального закону. Злочин та його сутність. Гріх, протиморальне діяння, громадянська неправда та неправда поліцейська. Склад злочину. Класифікація злочинних діянь. Суб'єкт злочину. Стан осудності. Психологічні критерії стану осудності. Умови або моменти, що виключають свідомість. Об'єкт злочину. Умови придатності об'єкта. Потрібна оборона. Стан крайньої потреби. Злочинне діяння та суб'єктивна його сторона. Намір. Види наміру. Види необережності. Об'єктивний бік злочину. Виявлення наміру. Приготування до скоєння злочину. Замах та його види. Умови часу та місця, як обставини, що збільшує вину. Співучасть та види його. Необхідні характеристики правомірного покарання. Сходи покарань. Окремі пологи покарань. Заходи покарання, що збільшують вину обставини та рецидив. Скасування покарань, помилування та давність. Чинники злочинності. Заходи боротьби зі злочинністю.

Дмитро Андрійович Дриль (1846 - 1910) - відомий кримінолог, магістр права, загальновизнаний глава російської гілки кримінально-антропологічної школи.

 7  

Таганцев Николай Степанович

Таганцев Микола Степанович (1843–1923). Кримінальне покладання 22 березня 1903 / Вид. Н.С. Таганцева. - Санкт-Петербург: Держ. тип. , 1904.

 

Формат видання: 24,5 см х 16 см х 4,3 см [2], II, 1122 с. Оправа книги оригінальна: шкіра чорного кольору, коленкор, орнаментально-шрифтове тиснення на корінці.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. 22 березня 1903 року, в період царювання Миколи II, було прийнято нове Кримінальне укладання, в якому були враховані зміни, що відбулися в Росії; характер і техніка його нормативних установлень виявилися такими, що незважаючи на зміну суспільно-політичного ладу в 1917 році, вони не втратили актуальності і вплинули на зміст нормативних актів радянського періоду. Покладання складалося з 37 розділів, що включали 687 статей, з яких 72 належали до загальної частини, яка містила положення про злочин та покарання, сферу дії кримінального закону, форми провини, суб'єкта злочину, обставини, що виключають злочинність діяння та інші інститути, основна суть яких не змінилася і досі. Положення об'єднувало в собі норми, раніше рознесені на два кодекси - Положення про покарання та Статут про покарання, що накладаються світовими суддями, і мало повністю замінити обидва ці закони.

Микола Степанович Таганцев (1843-1923) – видатний юрист, політичний та громадський діяч, професор Санкт-Петербурзького університету та Олександрівського ліцею, почесний академік РАН. Найбільший спеціаліст у галузі кримінального права. У 1884 р. їм було підготовлено проект Загальної частини Кримінального уложення та пояснювальна записка щодо нього. З 1887 року М.С.Таганцев був сенатором, пізніше став головою касаційного департаменту Сенату. У 1894 р. він став членом комісії для перегляду судового законодавства та головою відділу з перегляду статуту кримінального судочинства. З 1906 р. член Державної ради.

 8  

Международные отношения в эпоху империализма

Міжнародні відносини за доби імперіалізму. Документи з архівів царського та тимчасового урядів 1878 – 1917 рр. / Серія 3.; Том 2. – Москва-Ленінград: Державне соціально-економічне видавництво, 1933.

 

Формат видання: 23 см х 15 см х 3,5 см; ХХ с., 560 с. Оправа книжки оригінальна.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Пропонований збірник документально характеризує зовнішню політику Росії, межі XIX - XX століть. У книзі висвітлено російсько-китайсько-монгольські суперечності з Урянхайського питання, відбито ставлення російського уряду до китайської революції 1911-1913 р.р.

 9  

Дерюжинский В.Ф.

Дерюжинский В.Ф.

Дерюжинський В.Ф. Habeas Corpus акт та його припинення з англійського права: Нарис основних гарантій особистої свободи в Англії та їх тимчасового обмеження/В.Ф. Дерюжинський. - Юр'єв: типолітогр. Р. Лакмана, 1895.

 

Формат видання: 22 см х 15 см х 3 см; XII, 392, XXIV с. Оправа книги оригінальна: коленкор коричневого кольору, орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю.

Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

Володимир Федорович Дерюжинський (1861-1920) - російський юрист, публіцист, викладач, редактор, професор поліцейського права в Московському та Юр'ївському університетах, автор ряду фундаментальних праць з юриспруденції, один із укладачів Енциклопедичного словника Брокгауза і Єфрона, де йому належить багаьо статей з правознвства.

 10  

Зызыкин М. В.

Зизикін М. В. Царська влада і закон про престолонаслідування в Росії. - Софія: Видання кн. А.А. Лівен, 1924.

 

Формат видання: 24 см х 16 см х 1 см; 192 с. Оправа книжки оригінальна.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

Михайло Валеріанович Зизикін (1880-1960, Аргентина) - російський історик, правознавець, публіцист. Освіту здобував в Імператорському Московському університеті, в 1911 став приват-доцентом. У 1921 році емігрував до Туреччини, потім перебрався до Риму, а потім до Софії. Викладав у Софійському університеті до 1929 року. В 1929 році влаштувався у Варшавський університет, перебував у ньому професором православного богословського факультету на кафедрі православної соціології та канонічного права. В еміграції Зизикін брав активну участь у монархічному русі та церковному житті, був обраний членом Міжнародної Академії християнських соціологів. Коли почалася Друга світова війна, Зизикін поїхав до Аргентини, де співпрацював із газетою І. Л. Солоневича «Наша країна». Там же він і помер в 1960 році. Дослідження престонаслідування в історичному ключі.


1|2|3|4