full page

АНТИКВАРНі КНИГИ - економіка

 

1|2|3|4|5|6|7


 11  

Каутский Карл. Теории кризисов

Каутський Карл. Теорії криз / Карл Каутський; Пров. з ним. М. Мотобера; [C дод. ст. Отто Бауера "Теорія криз Маркса", в пров. А. Гродзінського]. - Санкт-Петербург: Ред. журн. "Освіта", 1907.

 

Формат видання: 20 см х 12,5 см х 1,2 см; 112 с. Оправа книги відновлена у найкращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра зеленого кольору, «мармуровий» папір ручної роботи, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе. Футляр.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора. 

Автор книги - Карл Каутський (1854-1938) - німецький економіст, історик і публіцист, головний теоретик ортодоксального марксизму. Теоретик класичного марксизму, редактор четвертого тома "Капіталу" К. Маркса. 

Велику увагу в працях Каутського приділено соціально-політичній теорії марксизму - проблемам природи та рушійних сил соціальних революцій, теорії держави, взаємодії особистості та народних мас в історії, ролі релігії та інших форм суспільної свідомості в історії і так звану” теорію ультраімперіалізму”, що проголосила настання нової фази мирного розвитку капіталізму та зживання його протиріч, що в перспективі ставить під питання неминучість і доцільність пролетарських революцій.

 12  

 Курс международной хлебной торговли

 Курс международной хлебной торговли

Волков О.Ф. Курс міжнародної хлібної торгівлі. / За ред. М. І. Хлоплянкіна. - М: Вид. Наркомторгу СРСР та РРФСР, 1928.

 

Формат видання: 26 см х 17,5 см х 1,7 см; XII с., 324 с. Оправа книги: коленкор, папір, форзац, каптал. Видання має наукову, історико-культурну цінність. 

Волков Олександр Федорович (1867 – ?) – юрист, приват-доцент. Закінчив курс у Санкт-Петербурзькому університеті. Починаючи з 1898 р. разом із Ю.Д. Філіпповим обробляв чотири неофіційні видання «Зводу законів». 01 липня 1900 року Волков А.Ф. був "допущений до читання лекцій у званні приват-доцента" з торговельного права в Санкт-Петербурзькому університеті. У 1903 р. за безпосередньої участі Олександра Федоровича організуються з'їзди представників біржової торгівлі та сільського господарства, потім з'їзди представників промисловості та торгівлі, з'їзд борошномелів, Мукомольний Банк. 

У 1913-1916 роках Олександр Федорович Волков читав лекції з хлібної торгівлі у Московському комерційному інституті, у Московському народному університеті ім. О.Л. Шанявського та у Санкт-Петербурзькому політехнічному інституті, а 1912 р. його було обрано керівником кафедри торгового права Санкт-Петербурзького психоневрологічного інституту. Зустрічається згадка А.Ф. Волкова як приват-доцента у списку співробітників, які працювали над «Банківською енциклопедією» (Київ, 1917 р.). Після революції 1917 Волков А.Ф. тривалий час працював у системі Наркомату у справах торгівлі. Він зіграв помітну роль під час торгових переговорів Л.Б. Красіна з англійцями. Працював у торгпредстві СРСР в Естонії, а потім у Москві на посаді консультанта СРСР. 1927 року А.Ф. Волков переїхав до Ленінграда, де працював у в/о «Експортхліб» (акціонерне товариство для продажу хлібопродуктів та фуражу за кордон). У поданій праці проаналізовано відомості про хлібну торгівлю США, Європи, Австралії, Індії; представлені статистичні дані про запаси та транспортування хліба, котирування цін на світових хлібних ринках, система міжнародних хлібних контрактів. Керівництво для студентів економічних вишів та посібник для співробітників Наркомторгу, акціонерних товариств, банківських установ, держхлібінспекції та хлібозаготівельних організацій.

 13  

Приамурье: Факты, цифры, наблюдения

Приамур'я: Факти, цифри, спостереження: Зібр. на Далекому Сході співробітниками Общезему. орг. / [Ред. Т.І. Полнер]. - Москва: Гір. тип., 1909.

 

Формат видання: 26,5 см х 17,5 см х 4 см; [4], VIII, VIII, 922 с., 3 арк. карт. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра зеленого кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. З передисл.: "... Текст скл. шістьма особами... земськ. сан. лікар А.С. Дурново, ... земськ. агр. Н.М. Ткаченко, ...кн. , М. П. Коблов ..., геолог А. П. Іванов; іст. введення і розділ про побут населення написані мною ... Тихін Полнер ". 

Тихін Іванович Полнер (1864-1935) - російський журналіст, історик, видавець. У дореволюційний період – діяч та пропагандист земського руху. Автор двотомної праці «Загальноземська організація Далекому Сході» (1908—1910), у якому, окрім іншого, дав огляд та оцінку участі земства в Російсько-японській війні. Співпрацював із газетою «Русские ведомости», у якій надрукував, зокрема, негативний відгук на п'єсу А. П. Чехова «Чайка». 

Будучи шанувальником Льва Толстого, брав участь у 1918 р. у підготовці до друку невиданих творів Толстого, про що мимохіть згадує в мемуарах А. Л. Толста; сам Полнер згадував, що займався звіркою чернеток і варіантів повісті «Дитинство».

 14  

Статистика Российской империи

Статистика Російської імперії: Нарис організації деяких галузей адміністративної статистики мови у Франції. – Петроград: Центральний статистичний комітет Міністерства внутрішніх справ, 1914.

 

Формат видання: 23,5 см х 17 см х 1,5 см; IV с., 292 с. Оправа книжки оригінальна. 

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. 

Постановка урядової статистики у Франції; Перепис населення; Статистика природного руху населення; санітарна статистика; Поточні списки населення; Сільсько-господарська статистика; ветеринарна статистика; Статистика полювання; Статистика рибальства; Статистика праці; Статистика вартості життя; Статистика дешевих жител; Бюджети комун та департаментів; графічна статистика.

 15  

Каратаев Сергей Иванович

Каратаєв Сергій Іванович. Бібліографія фінансів, промисловості та торгівлі: З часів Петра Великого до теперішнього часу (з 1714 по 1879 включ.): Сист. указ. кн., брошур та отд. отт. ст. (із зб., газ. та журн.), напеч. на русявий. яз., і навіть кількох рукопис. соч., що належать до означ. часу; із зазначенням деяких рец. та нотаток на кн. та ст. / Упоряд. Каратаєв. -
Санкт-Петербург: тип. В.С. Балашева, 1880.

 

Формат видання: 23,5 см х 15,6 см х 1,8 см; XX, 375 с. Оправа книжки оригінальна.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. 

У цей збірник увійшов матеріал з часів Петра Великого до теперішнього часу (з 1714 по 1879 включно). Систематичний покажчик книг, брошур та окремих відбитків статей надрукованих російською мовою, а також кількох рукописних творів.

 16  
 17  

Некраш Л.В. Статистический метод

Некраш Л.В. Статистичний метод у залізничному господарстві. Елементи теоретичної статистики стосовно матеріалів залізничного обліку.-
Москва: «Трансдрук», 1927.

 

Формат видання: 26 см х 18 см х 1,5 см; 232, табл., схеми. Оправа книжки оригінальна.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Л. В. Некраш є піонером систематичного та глибокого викладу основ залізничної статистики, що закріплює за нею право на самостійну роль у галузі статистичного знання. У 1924 р. побачила світ перша книга автора «Основні питання теорії та практики залізничної статистики», яка відразу зарекомендувала автора як фахівця у цій галузі. У запропонованій книзі автор зробив спробу систематично розглянути положення загальної теорії статистики стосовно статистики залізниць.

Проте зміст цієї роботи, як і роботи 1924 р., зводився до двох розділів: статистики перевезень та експлуатаційної статистики.

 18  

Туган-Барановский

Туган-Барановский

Туган-Барановський Михайло Іванович. Промислові кризи: Нарис із соціал. історії Англії/М. Туган-Барановський. - 2-ге вид., соверш. перероб. -
Санкт-Петербург: О.М. Попова, 1900.

 

Формат видання: 23 см; [8], 335 с., 6 л. діагр. табл., діагр., Схем. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра синього кольору, «мармуровий» папір, блинтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора. 

Автор книги - Туган-Барановський Михайло Іванович (1865-1919) - економіст, історик. Вступив у партію кадетів у період Революції 1905-07. Наприкінці 1917 – січень 1918 був міністром фінансів Центральної ради. Закінчив Харківський університет (1888). У 1895-99 приват-доцент Петербурзького університету на кафедрі політекономії; з 1913 р. професор Петербурзького політехнічного інституту. Здобув ступінь магістра політекономії за роботу "Промислові кризи в сучасній Англії, їх причини та вплив на народне життя" (1894). 

Головну причину криз автор бачив не в суперечності між громадським характером виробництва та частнокапиталистической формою присвоєння, а в особливостях руху позикового капіталу, в обмеженості банківських ресурсів.

 19  

 

 Сміт А. Дослідження багатства народів. / Пер. М.Щепкіна; Вид. К.Т. Солдатенкова – М.: Тип.
М.Г. Волчанінова, 1895. - 288 с.: Фронтіспіс
(портрет автора). - 21 х 14 х 1.5 см.


Оправа книги відновлена у найкращих традиціях палітурної майстерності кінця XIX століття – початку ХХ століття: шкіра бордового кольору, «мармуровий» папір, блинтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе. Футляр. Збережено видавничу обкладинку.

Видання має наукову, історико-культурну цінність та представляє колекційний інтерес.

Головна праця «батька» класичної політичної економії Адама Сміта (1723 -1790) - «Дослідження про природу та причини багатства народів» (1776). У «Багатстві народів» А. Сміт узагальнив ідеї вчених за попереднє століття, виробив систему категорій, методів та принципів економічної науки і вплинув на її розвиток у XIX столітті у Великій Британії та інших країнах. Ще за життя книга Сміта витримала кілька видань і була перекладена іншими європейськими мовами, ставши класикою економічної літератури. Неослабний інтерес до неї проявляється і сьогодні у зв'язку з проблемами світового поділу праці, глобального ринку та конкуренції на ньому.

 20  

Экономическая теория кооперации

Соболєв М.М. Економічна теорія кооперації. Посібник для кооперативних шкіл та курсів. - Харків: Видавництво «Союз», 1919.

 

Формат видання: 26 см х 18 см х 1,5 см; 196 с. Оправа книжки оригінальна.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Кооперація (від латів. cooperatio - співробітництво) - форма організації праці, за якої значна кількість людей спільно бере участь в тому самому або різних, але пов'язаних між собою процесах праці.

А також - сукупність організаційно оформлених самодіяльних добровільних об'єднань взаємодопомоги робітників, дрібних виробників, у тому числі селян, які служать для досягнення спільних цілей у різних галузях економічної діяльності.

Зміст книги: 

Походження кооперації; 

Праця у кооперації; 

Ринок, ціни, кооперація; 

Торгівля та кооперація; 

Робоче питання у кооперації; 

Держава та кооперація та ін.


1|2|3|4|5|6|7