full page

АНТИКВАРНі КНИГИ - економіка

 

1|2|3|4|5|6|7


 61  

Пути реконструкции народного хозяйства

Шляхи реконструкції народного господарства: Праці з'їзду вивчення продуктивних сил Криму, 6-10 травня 1928 р. / Наркомзем. - Сімферополь: Кримдержвидав, 1929. - Вип. 1: Сільське господарство.

 

Формат видання: 26,5 см х 17 см х 1,5 см; 272 с. Оправа книжки оригінальна. Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. До першого випуску увійшли праці сільськогосподарської підсекції З'їзду. До книги увійшли доповіді з городництва, тютюновництва. До редколегії входили: Вейсберг Г.П., Корде Н.К. та ін.

 62  

Александров В.

Александров В. Відкіля здобувають електрику і яка від неї користь / За ред. В. Данилевського.- Харків-Київ: Технічне виданвництво, 1931.

 

Формат видання: 17,5 см х 13 см х 0,8 см; 144 с.: Іл. 

Оправа книжки оригінальна.

Видання має наукову, історико-культурну цінність.

Ілюстровані видання.

Зміст книги: 

Силі природи; 

Що таке електрика; 

Електричні закони; 

Як пересилають електрику; 

Короткий українсько-російський термінологічний словник.

                         

 63 

  


Гроші України / Р. М. Шуст, О. Л. Крижанівський, О. П. Целуйко, В. Є. Швець, О. Д. Вовчак, З. М. Комаринська; Національний банк України - К.: УБС НБУ; Х.: Видавництво «Фоліо», 2011. - 502 с.


Шкіряна палітура з орнаментально-шрифтовим тисненням золотом. 

Футляр. Книга має наукову та історично-культурну цінність. Ілюстроване подарункове видання. Поділ на вісім розділів відповідає історичним періодам – від давніх часів Київської Русі до сучасності. Зокрема, у виданні можна знайти цікаві відомості про гроші періодів козацько-гетьманської держави, Української повстанської армії. "Монографія свідчить, що всі часи українські землі були в центрі європейського процесу грошотворення. Уперше широко висвітлено процес власного карбування монет і друку паперових грошей в українських містах, особливо до УНР., раніше це замовчували", – каже Андрій Папуша, редактор видання "Гроші України". Видання містить цінні ілюстрації, а саме зображення експонатів із приватних нумізматичних колекцій, Музею грошей НБУ, Національного музею історії України.

 64  

Исаев Андрей Алексеевич

Савич Сергій Євгенович (1864-1936). Елементарна теорія страхування життя та працездатності: За дорученням М-ва пут. повідомл. сост. С.Є. Савич. - 2-ге вид., значить. змін. та дод. - Санкт-Петербург:
Ж.-д. пенсійна кому., 1909.

 

Формат видання: 24 см х 16,5 см х 2,3 см; 404 с. розд. паг. Оправа книжки оригінальна. 

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. 

Прижиттєве видання автора. У книзі відомого актуарію С. Є. Савича (1864 - прип. 1936) міститься виклад основ математики страхування. 

Вперше видана 1900 р., у момент переходу Росії на страхові пенсійні схеми, і перевидана 1909 р., вона до теперішнього часу зберігає наукову та практичну цінність. Книга знайомить читача з фундаментальними моделями страхування та пенсійних схем, а також з актуарними розрахунками у цих моделях. Книга розрахована на актуаріїв, економістів, юристів та математиків, які цікавляться актуарними розрахунками.

 66  

Очерки истории украинской фабрики

Оглоблин О.П.

Очерки истории украинской фабрики

Оглоблін О.П. Нариси історії української фабрики: Мануфактура у Гетьманщині. К.:
Державне видавництво України, 1925.

 

Формат видання: 23 см х 15,5 см х 2 см; 270 с. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра синього кольору, «мармуровий» папір, блинтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе. 

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. 

Прижиттєве видання автора. Олександр Петрович Оглоблін (прізвище при народженні Мезько; (1899, Київ — 16 лютого 1992 р., Людлов, Массачусетс, США) — професор та доктор історичних наук. Видав у США низку монографій з української історії. Справжні нариси є частиною спеціального дослідження з історії української фабрики. 

Завдання цього дослідження – шляхом вивчення великого та розкиданого архівного матеріалу встановити послідовний перебіг розвитку української фабрично-заводської промисловості, виділити головні моменти цього розвитку, характеризувати основні форми цієї промисловості. Запропонована робота є однією з перших спроб систематизації матеріалів з історії українських мануфактур у першій половині XVIII століття.

 67  

Гарфиас В.

Мировой нефтяной рынок

Гарфіас Ст. (1883-?). Світовий нафтовий ринок - його запаси та джерела. - Л.: Держвидав, 1926.

 

Формат видання: 25 см х 15 см х 1 см; 84 с. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності кінця XIX - початку ХХ століття: шкіра коричневого кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю.

Світова історія дозволяє виявити деякі загальні для усіх країн закономірності техніко-економічного характеру. Одна з них - це послідовний перехід до нових, прогресивніших домінуючих джерел енергії. Якщо XIX століття пройшло під знаком швидкого та безперервного настання вугілля та перетворення його до кінця століття на головне джерело енергії, то вся перша половина XX століття – час безперервного та швидкого зростання частки нафти у паливно-енергетичному балансі світу. Однак у Росії – СРСР упродовж цих десятиліть діяла стійка тенденція, прямо протилежна світовій: співвідношення між видобутком вугілля та нафти змінювалося на користь вугілля, а не нафти. За структурою паливно-енергетичного балансу в 1900 р. Росія була найпередовішою країною, співвідношення нафти і вугілля тоді було таким самим, як у США та Західній Європі приблизно через 4 десятиліття. Але ця перевага була недовгою. На відміну від усього світу, в нашій країні протягом кількох десятиліть швидше зростав видобуток вугілля, а не нафти. Нічого схожого не знала жодна інша країна світу, яка мала значні відкриті запаси нафти. Процес відносного витіснення нафти відбувався у нашій країні до початку Першої Першої світової, і після неї, у двадцяті - тридцяті роки.

 68  

Диль Карл

Диль Карл

Діль Карл (1864-). Коментар до "Основних засад" Д. Рікардо: Дозвіл. авт. пров. з 2-го випр. ньому. вид. /Д-р Карл Діль, проф. Фрейбурґ. ун-ту; З передисл. проф. А.С. Поснікова. Ч. 1- Коментар до основних засад Давида Рікардо.- Санкт-Петербург: типо-літ.
Шредера, 1912.

 

Формат видання: 25 см х 16 см х 2,2 см; XVIII с., 354 с. Оправа книги відновлена у найкращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра бордового кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе. Збережено видавничу обкладинку.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. 

Давид Рікардо (англ. David Ricardo, 1772, Лондон - 1823, Гатком-Парк) - англійський економіст, класик політичної економії, послідовник і одночасно опонент Адама Сміта, виявив закономірну в умовах вільної конкуренції тенденцію норми прибутку до зниження, розробив закінчену теорію про форми земельної ренти. Розвинув ідеї Адама Сміта про те, що вартість товарів визначається кількістю праці, необхідної для їхнього виробництва, і розробив теорію розподілу, яка пояснює, як ця вартість розподіляється між різними класами суспільства.

 69  

Труды подсекции статистики XII съезда

Праці підсекції статистики XII з'їзду російських дослідників природи та лікарів у м. Москва 29 грудня 1909 р. – 5 січня 1910 р. Чернігів, 1912.


Формат видання: 24 см х 17 см х 3 см; VI с., 818 с.

Оправа книжки оригінальна. 

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. 

Зміст книги: 

Вступ; 

Протоколи загальних зборів; 

Протоколи засідань комісій: за статистикою праці, оціночною статистикою; 

Зі страхової статистики; 

Доповіді, подані у підсекцію статистики; 

Список членів підсекції статистики та ін.

 70  

Статистический временник Российской Империи

Статистический временник Российской Империи

Статистичний часопис Російської Імперії. Серія III Випуск 14. Розподіл земель за угіддями в Європейській Росії за 1881 рік. - СПб. Видання центрального статистичного комітету Міністерства внутрішніх
справ, 1884р. 


 Статистичний часопис Російської Імперії. Серія III Випуск 15. Статистика державних фінансів Росії із привіслянськими губерніями у 1862-84 роках. Розроблена редактором Центрального Статистичного Комітету І. Кауфманом-СПб. Видання центрального статистичного комітету Міністерства внутрішніх
справ, 1886р. 


 Статистичний часопис Російської Імперії. Серія III Випуск 22. Статистика доходів та витрат міст Європейської Росії з привіслянськими губерніями з 1870 по 1884 р. – СПб.: Видання центрального статистичного комітету Міністерства внутрішніх справ, 1887.


Формат видання: 26 см х 17 см х 2 см; XLII с., 432 с.; VIII с., 38 с., 418 с.; [14] с., XLVIII с., 336 с. 

Оправа книги оригінальна: шкіра коричневого кольору, коленкор, «мармуровий» папір, орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги. 

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. 

Видання Центрального статистичного комітету Міністерства внутрішніх справ виходило неперіодично в 1866-1890 роках. Усього видано три серії, які складалися з низки випусків. Перша серія (7 випусків) містила інформацію про розселення населення Європейської Росії. У другій та третій серіях наведено дані про рух населення Європейської Росії за 1867-1884 роки.

 71  

Труды Отдела торговых портов

Труды Отдела торговых портов

 Праці відділу торгових портів. XXIV: Приморські торгові порти європейської Росії. Біле, Балтійське, Чорне та Азовське моря.- Спб.: Т-во Р. Голіке та А. Вільборг, 1908.

 

Формат видання: 28 см х 20 см х 3 см; 354 с. розд. паг.іл., карт. (Міністерство торгівлі та промисловості. Відділ торгових портів. Праці Відділу торгових портів Вип.24). 

Оправа книги оригінальна: коленкор зеленого кольору, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення, форзац, каптал. 

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. 

Книжка представляє колекційний інтерес. Ілюстровані видання. Книга містить вступ, присвячений історії розвитку приморських торгових портів Європейської Росії. Далі слідує докладний опис морів та портів на їх берегах. Біле море. 1) Архангельський порт. Балтійське море. 1) С.-Петербурзький порт. 2) Ревельський порт. 3) Ризький порт. 4) Віндавський порт. 5) Лібавський порт. Чорне море. 1) Одеський порт. 2) Дніпровсько-Бузький лиман, Миколаївський та Херсонський порти. 3) Ялтинський порт. 4) порт Феодосії. 5) Новоросійський порт. 6) Потійський порт. 7) Батумський порт. Азовське море. 1) Керченський порт. 2) Бердянський порт. 3) Маріупольський порт. 4) Таганрозький порт. 5) Ростівський порт. 6) Єйський порт. Наведено малюнки, фотографії, схеми, таблиці.

 73  

Биржевой календарь

Биржевой календарь

Зейдман А. И.

Зейдман А. І. Біржовий календар на 1914 рік.- Спб.:
Тип. Акц. О-ви "Альфа", 1914.

 

Формат видання: 22,5 см х 15 см х 1,3 см; VIII с., XVIII с., 282 с. Оправа книги відновлена у найкращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра бордового кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе. 

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. 

Зміст: Біржа, загальне уявлення про біржу; Історія біржі у Росії; Фонди та акції; Про фондові маклери; термінові угоди; Біржові терміни; Правила з торгівлі товарами; Торгові палати; Іменні папери; Стан грошового ринку у 1913 році та погляди на майбутнє; Залізниці, Комерційні банки та ін.

 75  

Вейцман Р. Я. Курс счетоводства

Вейцман Р. Я. Курс рахівництва: Подвійна бухгалтерія в її застосуванні до різних видів господарств: Державною Вченою Радою рекомендовано як посібник для промислово-економічних навчальних закладів / 

Р. Я. Вейцман. - 16-те вид., Знач. дод. - М.: Центросоюз, 1929.

 

Формат видання: 23 см х 15 см х 3 см; VIII, 495 с. 

Видання має наукову, історико-культурну цінність. 

Прижиттєве видання автора. Основні поняття. - Загальні підстави обліку. – Основні книги. - списування сум з рахунків. - Розбір та класифікація рахунків. - випадки особливого обліку цінностей. - Розрахунки із кореспондентами. - розрахунки з кореспондентами у банківському рахівництві. - Перехідні рахунки. - Перехідні рахунки у рахівництві фабрично-заводських підприємств. - операційні рахунки. - операційні рахунки у рахівництві банків та промислових підприємств. - Ліквідаційні рахунки. - допоміжні книги. - Висновок книг. - Розбір балансів. - Системи та форми рахівництва. - Організація рахівництва. - рахівництво громадських господарств. - записи при ліквідації та неспроможності та ін. 

Вейцман Рахміль Якович (1870-1936) – представник російської (радянської) облікової думки. Послідовний прихильник німецької школи, пропагандист ідей Шера, Кальмеса, Герстнера, Нікліша, він краще, ніж будь-хто інший, відстоював і насаджував балансову теорію подвійного запису.

 76  

Запорізька Округа

Запорізька Округа: Матеріяли опису округ УРСР. Центральне статистичне управління УСРР. - Харків, 1926.

 

Формат видання: 25 см х 17 см х 0,5 см. 48 с.: Табл. Оправа книжки оригінальна. 

Видання має наукову та історичну цінність. Запорізький округ — адміністративно-територіальна одиниця Української РСР, що існувала у 1923—1930 роках. Адміністративний центр - місто Запоріжжя. Утворений у 1923 році у складі Катеринославської губернії. Спочатку ділився на 12 районів. Протягом 1924-30 межі округу неодноразово змінювалися. Округ скасовано 2 вересня 1930 року, як і більшість округів СРСР. За даними перепису 1926 року чисельність населення становила 532,9 тис. чол. У тому числі українці – 80,6 %; російські - 11,1%; німці - 4,1%; євреї - 3,4%.

 77  

Статистика України

Статистика України: Житлове будівництво в округових містах України за 1923-1925 рр./ Центральне статистичне управління УСРР.- Харків, 1926.

 

Формат видання: 25, 5 см х 17, 5 см х 0,5 см. LI с.; 57 с., Табл. Оправа книжки оригінальна. На останній сторінці розміщено екслібрис "З книг Юрка Корчака-Чепурківського" - відомого демографа та вченого. 

Видання має наукову та історичну цінність. Ця книга – перша спроба вивчення статистичним методом міського будівництва громадських споруд в Україні. Водночас видання розкриває питання дослідження сфери будівельного господарства України у 1923-1925 рр.

 79  

Витте С.Ю.

Витте С.Ю.

Вітте С.Ю. Конспект лекцій про народне та державне господарство, читані Його Імператорською Високістю Великому Князю Михайлу Олександровичу в 1900-1902 рр. - СПб.: Тип. Акц. заг. "Брокгауз-Ефрон", 1912.

 

Формат видання: 25,5 х 17 х 2,7 см. XIV с., 568 с. Оправа книги: коленкор, шрифтове тиснення золотом на корінці, форзац, каптал.

Видання має наукову, історико-культурну цінність. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора. З автографом та суперекслібрисом професора Г.І. Тиктіна.

Вітте Сергій Юлійович (1849-1915) - видатний політичний діяч, граф, дійсний таємний радник, статс-секретар, член Державної ради, обіймав посади міністра шляхів сполучення, міністра фінансів, голови Ради, автора ряду новаторських реформ, Вітте також активно сприяв спорудженню Транс магістралі. Пропонований конспект лекцій С. Ю. Вітте в даний час є його затребуваною працею. 

Незважаючи на те, що це була не перша його значуща наукова робота, саме в ній знайшли найповніше відображення поглядів Вітте С.Ю. на економічні та фінансові проблеми. У формі навчального посібника автор розглядає та викладає найважливіші категорії економічної теорії, події та факти економічної політики.


1|2|3|4|5|6|7