full page

АНТИКВАРНі КНИГИ - іСТОРіЯ

 

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11


 91  

Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей, изданный Комиссией для разбора древних актов

Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей, изданный Комиссией для разбора древних актов Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей, изданный Комиссией для разбора древних актов

Збірник матеріалів для історичної топографії Києва та його околиць, виданий Комісією для розбору давніх актів.- Київ : Тип. Я. Є. Федотова, 1874.

 

Формат видання: 26 см; 417 с. розд. паг., 1 план. Оправа книги оригінальна: шкіра коричневого кольору, мармуровий папір, каптал. 

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. 

Представлена книга – перше видання множини письмових першоджерел, пов'язаних з історією та топографією Києва, підготовленої Київською Археографічною комісією у 1874 році. У поданому виданні систематизовано та згруповано у хронологічному порядку історичні відомості про топографію Києва та його околиць. Зібрані матеріали представлені у трьох розділах, починаючи з літописних відомостей (862-1300 рр.) та закінчуючи грамотами та монастирськими документами столітньої давності. Наприкінці книги наведено покажчик топографічних назв.

 92  

Эдинг Борис Николаевич

Едінг Борис Миколайович. Ростов Великий, Углич: Пам'ятники худож. старовини / Борис фон-Едінг; [Передл.: Ігор Грабар]; (Російські міста - розсадники мистецтва: Зібр. іл. монографій / Ігор Грабар. Ростов Великий. Угліч Вип. 1). - Москва: І. Кнебель, [1914].

 

Формат видання: 30 см х 22,5 см х 1,8 см; 200 с.іл. Оправа книжки оригінальна. Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

Грабар Ігор Еммануїлович (1871-1960) - російський радянський художник-живописець, реставратор, мистецтвознавець, просвітитель, музейний діяч, педагог. Народний художник СРСР (1956). Лауреат Сталінської премії першого ступеня (1941). У першому випуску серії, започаткованої Ігорем Грабарем "Російські міста розсадники мистецтва" зібрані ілюстровані монографії знаменитого історика мистецтва Бориса фон Едінга. Автор розглядає пам'ятки художньої старовини Ростова Великого та Углича.

Едінг Борис Миколайович (1889-1919) – історик давньоруської архітектури, літератор.

 93  


КИЇВСЬКИЙ СНОПСИС АБО КРАМКИЙ ЗБІР ПРО РІЗНИХ ЛЕМОПИСЦІВ ПРО ПОЧАТОК СЛАВЕНОРОСІЙСЬКОГО НАРОДУ І ПЕРШОПОЧАТКОВИХ КНЯЗІХ БОГОПРАСНОГО ГРАДА. Польським правлінням. Київ: Тип. Київпечерської Лаври, 1823. - Друге видання Київське справнє. - [1] арк., 3 арк., 164 с., [3] арк., 105 с. - 21×17×3 см.


В індивідуальній шкіряній палітурі епохи з орнаментально-шрифтовим тисненням золотом. Тонування обріз блоку. Незначні потертості та загрязнення, пожовтіння паперу.

Перший нарис історії України. Видання має наукову, історично-культурну цінність і становить колекційний інтерес. Бібліографічна рідкість. «Київський Синопсис» — унікальне видання, яке протягом XVII–XIX ст. витримало близько тридцяти окремих видань (староукраїнською та російською мовами). Попри те, що «Синопсис» був одним із найвідоміших історичних творів другої половини ХVІІ ст., його авторство залишилося анонімним. І лише порівнюючи стилістику мови, засвідчені в інших творах історичні концепції, місце появи твору тощо, дослідники встановили, що, найбільш вірогідно, працю підготував архімандрит Київсько-Печерської лаври, вчень і письменник Інокентій Ґізель (1600(?)–16. Скомпонування «Синопсис» починається від давніх слов'ян і сягає другої половини XVII століття, приділяючи особливу увагу Київській Русі. У додатку до синопсису вміщено перелік (розпис) князів, гетьманів та митрополитів. Надруковано вперше у 1674 році друкарнею Київо-Печерської лаври. «Синопсис» був уживаний як підручник історії не лише в Україні, Білорусі та Росії, а й у Сербії, Молдові, Болгарії.

 94  

Чернігів і Північне Лівобережжя

Чернігів і Північне Лівобережжя. Огляди, розвідки, матеріали. Під редакцією академіка Михайла Грушевського. – [Харків]: Державне видавництво України, 1928 р.

 

Формат видання: 25 см х 18 см х 2 см; XII, 531 с., іл. Оправа книжки оригінальна. Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання.

Михайло Сергійович Грушевський (1866-1934) – видатний історик та громадський діяч, один із лідерів українського національного руху, голова Української Центральної Ради, професор Львівського університету (1894-1914), член Чеської АН, академік ВУАН та АН СРСР, член НТШ. Засновник української наукової історіографії.

Зміст книги: Акад. Павло Тутковський. Передісторична природа Чернігівщини (Геологічне минуле території Чернігівщини за четвертинний період) Акад. Михайло Грушевський. Техніка і вмілість палеолітичної доби у знахідках Мізинського селища. Петро Смолічов. «Скарб» палеолітичної доби (Кремінне начиння, сховане в кістці мамута з Мізинської палеолітичної стації). Валерія Козловська. Неолітичні та трипільські знахідки на Чернігівщині. Аркадій Верзилів. Найдавніший побут Чернігівської околиці та ін.

 95  

 

Вильсон В. Государственный строй Соединенных Штатов

Вильсон В. Государственный строй Соединенных Штатов

Вільсон В. Державний устрій Сполучених Штатів. / За редакцією П.П.Гронського та Ф.Ф.Корсакова, з передмовою проф. М.М.Ковалевського. - СПб.: [Друкарня А.Г.Розена], 1909.

 

Формат книги: 21,2 х 15,2 см; [2], V, 282, [2] с. Оправа книги відновлена у найкращих традиціях палітурної майстерності кінця XIX століття – початку ХХ століття: шкіра синього кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має наукову, історико-культурну цінність. Книжка представляє колекційний інтерес.

Вільсон Томас Вудро (1856-1924) – видатний політичний та державний діяч, демократ, президент Сполучених Штатів Америки (1913-1921), професор юриспруденції, з 1902 р. ректор Прінстонського університету. Його внутрішня політика увійшла до історії як «нова демократія», або «нова свобода», зводилася до трьох пунктів: індивідуалізм, свобода особистості, свобода конкуренції. Після початку Першої світової війни В. Вільсон проголосив нейтралітет США, водночас підтримував тісні зв'язки з Антантою. У квітні 1917 р., коли стало зрозуміло, що Німеччина незабаром впаде, президент оголосив про вступ США у війну, з чого країна отримала величезні вигоди. Державний устрій Сполучених Штатів базується на конституції, прийнятій у 1787 р. на Конституційному Конвенті у Філадельфії. У роботі В.Вільсона розглянуто роботу верхньої (Сенат) та нижньої (Палата представників) палат Конгресу США, а також діяльність виконавчої влади. Вільсон аналізує еволюцію функцій та цілей уряду в умовах становлення США як світової держави.

 96  

ПАВЛОВСКИЙ И. Ф. ПОЛТАВЦЫ

ПАВЛОВСКИЙ И. Ф. ПОЛТАВЦЫ

ПАВЛОВСЬКИЙ І.Ф. ПОЛТАВЦІ: ІЄРАРХИ, ДЕРЖАВНІ ТА СУПІЛЬНІ ДІЯЧІ ТІ ДОБРОЧИНЦІ: ДОСВІД КОРОТКОГО БІОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ З ПОЛОВИНИ ХVIII В. Полтава: Видання Полтавської вченої архівної комісії: Т-во Друкарської справи, 1914-ХVI с., 294 с.: іл.; 23,7×16,5×2,2 см.

 

В індивідуальній складовій («мармуровий» папір, шкіра) палітурці. Орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці, форзаци, каптал. Тонований обріз. Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність. Книжка представляє колекційний інтерес.

ПАВЛІВСЬКИЙ Іван Францович (1851–1922) – український історик, архівіст, педагог.

Справжній статський радник (з 1909). Працю І. Ф. Павловського можна назвати першим біографічно-бібліографічним словником на території Полтавщини. Наведена в ньому інформація розповідає про людей, які сприяли розвитку Полтавської губернії з моменту її заснування у 1802 р. та до початку XX ст.

 97  

Штаден Генрих

Штаден Генрих

О Москве Ивана Грозного

Штаден Генріх. Про Москву Івана Грозного: записки німця-опричника / Генріх, Штаден; пров. та вступ. ст. І. І. Полосіна. - [М.]: Видання М. та С. Сабашникових, 1925.

 

Формат видання: 24 см х 16 см х 0,7 см; 184 стор. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності кінця XIX століття - початку ХХ століття: шкіра коричневого кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе. Збережено видавничу обкладинку. Обкладинку гравіровано на дереві О. Кравченка. На дод. тит. л.: Записи минулого. Спогади та листи / за ред. С. В. Бахрушіна та М. А. Цявловського. 

Видання має наукову, історико-культурну цінність. У виданні зібрані записки опричника, німецького авантюриста Генріха Штадена (1542-1579), в яких він розповідає про те, що відбувається на російському дворі, перебіг воєн, внутрішню політику Івана Грозного, опричниках, описує міста і монастирі, уклад іноземців у Росії, а також як можна завоювати Росію. Штаден Генріх. Про Москву Івана Грозного: записки німця-опричника / Генріх, Штаден; пров. та вступ. ст. І. І. Полосіна. - [М.]: Видання М. та С. Сабашникових, 1925 Видання має наукову, історико-культурну цінність. У виданні зібрані записки опричника, німецького авантюриста Генріха Штадена (1542-1579), в яких він розповідає про те, що відбувається на російському дворі, перебіг воєн, внутрішню політику Івана Грозного, опричниках, описує міста і монастирі, уклад іноземців у Росії, а також як можна завоювати Росію.

 98  

 99  

Грушевський М. С. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці

Грушевський М. С. Культурно-національний рух на Україні в XVI–XVII віці

Грушевський М. С. Культурно-національний рух на Україні у XVI–XVII віці / Мих. Грушевський. - До.; Львів: Друк. «С. В. Кульженко» у Києві, 1912.

 

Формат видання: 18 см х 16 см х 1,5 см; 248 с. Оправа книжки оригінальна. Художник Василь Кричевський.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора. Перше видання. Представлена робота належить професору історії, організатору української науки, політичному діячеві та публіцисту Михайлу Сергійовичу Грушевському. Вона висвітлює українсько-польські відносини у період із XVI по XVII ст. та впливу цих зв'язків на становлення Української держави. Розглядається занепад українського світського та церковного життя у XV-XVI ст. Поступовий розквіт польської культури та її розповсюдження на території України.

Описуються події часів Реформації, розвиток головних наукових центрів України (таких як Острозька академія) та ін.

Михайло Сергійович Грушевський (1866-1934) – видатний історик та громадський діяч, один із лідерів українського національного руху, голова Української Центральної Ради, професор Львівського університету (1894—1914), член Чеської АН, академік ВУАН та АН СРСР, член НТШ. Засновник української наукової історіографії. У 1886-90 р.р. навчався на історико-філологічному факультеті Київського університету, залишений при університеті професорським стипендіатом. У 1894 р. захистив магістерську дисертацію та отримав кафедру української історії у Львівському університеті. Його концепція історії України доводила історичну виправданість боротьби українців за національне визволення.

 100  

Куланж-де-Фюстель

Куланж-де-Фюстель

Куланж де Фюстель. Громадянська громада античного світу. Дослідження про богослужіння, право, заснування Греції та Риму. - Пров. Е. Корша; Вид. К. Солдатенкова. - М: Тип. Грачова та комп., 1867.

 

Формат видання: 21 х 14.5 х 2 см. VІІІ, 536 с. Оправа книги оригінальна: шкіра коричневого кольору, коленкор, орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги. 

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора. Перше видання російською мовою. 

Зміст: Введення. Стародавні вірування. Родина, сім'я. Громадянська громада. Перевороти. Державний порядок зникає. 

Фюстель де Куланж (Fustel de Coulanges) Нюма Дені (1830, Париж - 1889, там же), французький історик. Член Академії моральних та політичних наук (1875). Закінчив у 1853 р. Вищу нормальну школу (Париж). У 1861-70 професор Страсбурзького університету, в 1870-75 - Вищої нормальної школи, в 1875-88 (з перервою в 1880-1883, коли очолював Вищу нормальну школу) - Сорбонни. Перші дослідження присвячені давній історії («Громадянська громада античного світу», 1864, російський переклад 1867. Після франко-пруської війни 1870—71, Паризької Комуни 1871 (до якої поставився різко вороже)) Ф. де К. до кінця життя займався історією середніх віків.


1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11