full page

АНТИКВАРНі КНИГИ - іСТОРіЯ

 

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11


 21  

Очерки из истории и народных сказаний (Древняя история) / Очерки из истории и народных сказаний (Средняя история). -  Москва: типография Ф.Б. Миллера, 1865 / 1863 г.

КОНВОЛЮТ. Нариси з історії та народних сказань (Давня історія) / Нариси з історії та народних сказань (Середня історія). - Москва: друкарня Ф.Б. Міллера, 1865/1863 р. - 330 + 387 стор. - 19.5х11.5 см.


Видання має наукову, історико-культурну цінність. Грубе Август Вільгельм (August-Wilhelm Grube) - німецький педагог (1816-1884), автор популярних загальноосвітніх книг, написаних жваво та цікаво. 

Ця книга пропонується автором як підручник з давньої історії. "… для підготовчого викладання історії, перш за все необхідно, щоб на народні оповіді зверталося уваги набагато більшого. Сказанням починається історія, оповіданням має початися і викладання історії. У сказанні живе і рухається дух народу в його дитячій безпосередності, у сказанні відображається історія, як вона представлялася фантазії і погляду народу..."

 22  

Ирвинг В. Жизнь Магомета.

Клаус А. Наші колонії.
Досліди та матеріали з історії та статистики іноземної колонізації в Росії. Випуск 1. - СПб., 1869.

 

Формат видання: 24 см х 15 см х 4,5 см; XIІ, 455 с., 102 с., мапа володіння іноземних поселенців. Оправа книги відновлена у найкращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра чорного кольору, «мармуровий» папір ручної роботи, блинтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе. Збережено видавничу обкладинку. Футляр. Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. 

Прижиттєве видання автора. Книга є перший випуск великого дослідження відомого історика А.А. Клауса (1829-1887), присвяченого іноземним колоніям у Росії. Поселення іноземців-землеробів біля Російської імперії робилися урядом з певною метою. По-перше, це робилося для того, щоб освоїти порожні землі та околиці країни. По-друге, організація таких поселень мала ще й культурно-освітнє призначення. Однією з цілей своєї праці автор вважає прагнення похитнути апатію, порушити інтерес до власного досвіду, до способів його практичного застосування. Книга дає загальний огляд іноземної колонізації, йдеться про побут колоністів, аналізуються причини економічного успіху іноземних колоній у Росії. Більшу частину книги займають додатки, в яких представлені найцікавіші архівні документи щодо питання, що розглядається.

 23  

Кассо  Л.А. Россия Россия на Дунае и образование Бессарабской области

Кассо Л.А. Росія на Дунаї та освіта Бессарабської області. - М.: Друкарня А. Снєгірьової, 1913.

 

Формат книги: 25, 5 см х 17 см х 1,5 см. 230 стор. Власницька коленкорова обкладинка. 

Видання має наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Прижиттєве видання автора. Зміст книги: п'ятирічне заняття дунайських князівств; Мирний конгрес 1811 р. у Журжеві; Остання зимівля у Валахії; Після Бухарестського миру. 

Лев Арістидович Кассо (1865-1914) – відомий юрист та державний діяч. Міністр народної освіти Росії, багатий бессарабський поміщик.

 24  

Лабуле Эдуар Рене Лефевр

Лабуле Едуар Рене Лефевр (1811-1883) Історія Сполучених штатів: Пер. з 3-го вид. [Ч. 1]. Перша доба. Історія колоній до революції. –
Санкт-Петербург: тип. д-ра М. Хана, 1870.

 

Формат видання: 24 см х 15 см х 1,7 см; 362 с. Оправа книжки оригінальна. 

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора. 

Автор - Едуар Рене Лефевр де Лабуле (1811-1883) - французький письменник, учений, правознавець, педагог, публіцист і політичний діяч. Він був гарячим прихильником широкої особистої свободи, що дає цілковитий простір всім здібностям людського духу і тому розвиває самодіяльність, особливо в економічній галузі. Роль держави зводиться до максимального мінімуму; головним, майже єдиним його обов'язком Лабуле вважає охорону особистої, суспільної та, особливо, майнової безпеки. Будь-яке втручання з боку держави в економічні відносини, на чию б користь воно не відбувалося, Лабуле вважає злочином.

 25  

Костомаров Николай Иванович

Костомаров Николай Иванович

Костомаров Микола Іванович.
Чернігівка: Билина другої половини XVII ст. –
Санкт-Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1890.

 

Формат видання: 17,5 см х 13 см х 1,8 см; [4], 316 с. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра синього кольору, «мармуровий» папір, блинтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе. 

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Історична повість «Чернігівка» - останній великий твір Костомарова, опублікований вперше у 1881 році. До підзаголовку автор дав пояснення: «Зміст взято зі справ Малоросійського наказу міністерства юстиції, що зберігаються в московському Архіві (Кн. 46. – Л. 221 – 228). Ця книга є яскравим історичним портретом Миколи Івановича Костомарова. Він створив безліч художніх творів, так само як і наукових праць – які поєднує одне: незмінний інтерес до України, до культури та історії країни, до стилю життя та побуту простих людей. Дане видання містить повість «Чернігівка», яка переносить читача у другу половину XVII століття та знайомить ближче зі знаменитими постатями вітчизняної історії: Володимиром Мономахом, митрополитом Петром Могилою та іншими. 

Микола Іванович Костомаров (1817 - 1885) - видатний громадський діяч, історик, публіцист та поет, член-кореспондент Імператорської Санкт-Петербурзької академії наук, один із керівників Кирило-Мефодіївського товариства.

 26  

Всеобщая история

Иегер Оскар
Иегер Оскар Всеобщая история

Єгер Оскар (Оскар Єгер, нім. Oskar Jäger; 1830 - 1910). Загальна історія. У чотирьох томах. - СПб.: Видання А.Ф.Маркса, [1894].

 

Формат видання: 22,7 х 15,9 см. Перше видання. Т. 1. Історія давня. Переклад та доповнення під редакцією П.Н.Польового. Т. 2. Історія середньовіччя. Переклад та доповнення під редакцією П.Н.Польового. Т. 3. Нова історія. Переклад та доповнення під редакцією П.Н.Польового. Т. 4. Новітня історія. 

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора. 

Праця відомого німецького вченого Оскара Єгера містить у собі матеріали з історії світу. Тут наведено відомості про держави і міста, культури і цивілізації, про найвизначніших державних і політичних діячів та найважливіші історичні події. Автор ділить світову історію на 4 періоди: історія Давня - від виникнення перших держав до руйнування Римської імперії (476 р.); історія Середня - від заснування варварських держав Італії до епохи Реформації (від 476 по 1517 р.); історія Нового часу - від початку Реформації до 1789; і Новітня історія - від 1789 до кінця XIX століття. Кожен том містить близько 300 ілюстрацій, карт і схем, що допомагають повніше представити масштаб історичних подій, що описуються. За обсягом фактичного та ілюстративного матеріалу та характеру викладу твір О.Єгера вигідно відрізнявся від багатьох інших наукових та популярних видань того часу.

 27  

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина

Біломорсько-Балтійський канал імені Сталіна. Історія будівництва. М.: Державне видавництво "Історія Фабрик та Заводів", 1934.

 

Формат видання: 23 см х 15 см х 3,5 см; 407 [3] стор., 216 ілл.: Фото, схеми, малюнки малого формату. 17 смугових іл. на окремих аркушах - фотографії, а також 3 листи: 2 фотографії та 1 карта. Оправа книжки оригінальна. 

Видання має музейну, наукову, художню, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Як розповідає О. Солженіцин "Історія книги така: 17 серпня 1933 року відбулася прогулянка ста двадцяти письменників по щойно закінченому каналу на пароплаві. Після цієї поїздки 84 письменники якимось чином зуміли ухилитися від участі в Горьківській колективній праці, решта ж 36 склали колектив авторів Книга була видана ніби навіки, щоб нащадки читали і дивувалися, але за фатальним збігом обставин більшість прославлених у ній і сфотографованих керівників через два-три роки були викриті як вороги народу. ...Тепер уціліло дуже мало екземплярів, і немає надії на перевидання...". 

Біломорсько-Балтійський канал (скорочено Біломорканал, ББК, до 1961 р. - Біломорсько-Балтійський канал імені Сталіна) - канал, що з'єднує Біле море з Онезьким озером і має вихід у Балтійське море і до Волго-Балтійського водного шляху. Побудований між 1931 та 1933 роками в рекордно короткий термін. Відкрито 2 серпня 1933 року. Будівництво велося силами ув'язнених ГУЛАГу. Це була одна із значних будівництв першої п'ятирічки та перше в СРСР повністю табірне будівництво. Загальна довжина каналу – 227 кілометрів. Включає 19 шлюзів. Нагороджений Орденом Трудового Червоного Прапора у 1983 році. Вважається гордістю першої п'ятирічки (1929—1932), але до «Великих будівництв комунізму» не належить. Книга вийшла за редакцією М. Горького, Л. Авербаха, С. Фіріна та ін. Підбір ілюстрацій та оформлення книги проводилося бригадою художників під керівництвом А. Тихонова. Склад бригади: М. Бабенчиков, Ж. Гаузер Н. Дмитрієв, Н. Ільїн, А. Лемберг, А. Родченко, А. Тихонов, Я. Янош. Карти роботи художників: А. Дейнека, Є. Мачальської, Я. Яноша.

 28  

Афанасьев Георгий Емельянович 

Афанасьєв Георгій Омелянович Історичні та економічні статті: Т. 1-2 / Г.Є. Афанасьєв, д-р історії.-
Київ: вид. шанувальників та друзів; друкарня
Першої Київської Артелі Друкованої справи, 1908.

 

Формат видання: 24,5 см х 16,5 см х 3 см; ХVІ с., 468 с., портрети автора, 586 с. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра чорного кольору, «мармуровий» папір, блинтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора. Автор книги – Афанасьєв Георгій Омелянович (1848-1925) – історик, педагог, доктор історичних наук, журналіст, громадський діяч, Міністр закордонних справ України у 1918 році. У книзі опубліковано публічні лекції, прочитані автором у різних містах, переважно в Одесі та Києві, які мають суспільно-освітнє значення.

 29  

Грушевский М.

Грушевський М. Ілюстрована історія українського народу. - СПб.: Тип. Т-ва «Екатерингофськ.
Друкована Справа», 1913.

 

Формат видання: 25 см х 15 см х 2,3 см; 366 с. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра зеленого кольору, «мармуровий» папір, блінтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес. Прижиттєве видання автора.

Видання відображає становлення та розвиток народу, економіки, культури та державності України. Велику увагу українсько-російським та українсько-польським зв'язкам, козацтву та козацькій республіці, демократичні засади якої стали основним принципом першої в Європі української конституції 1710 року, створеної гетьманом П. Орликом. Ілюстровані видання.

Михайло Сергійович Грушевський (1866-1934) – видатний історик, громадський та політичний діяч. Грушевський був одним із лідерів українського національного руху, головою Української Центральної Ради, професором Львівського університету (1894—1914), членом Чеської АН, академіком ВУАН та АН СРСР, членом НТШ.

 30  

Бокль Генри Томас

Бокль Генрі Томас. Історія цивілізації в Англії:
(У 2 томах). - Санкт-Петербург: тип. Ю.М. Ерліх, 1896.


Формат видання: 27 см х 18 см х 3,5 см; Т.1: ХІV с., 1-384., Т2: 385-628, І - XXIV с. Оправа книги відновлена в кращих традиціях палітурної майстерності XIX століття: шкіра чорного кольору, «мармуровий» папір, блинтове та орнаментально-шрифтове тиснення золотом на корінці книги, форзац, каптал, лясе.

Видання має музейну, наукову, історико-культурну цінність та є бібліографічною рідкістю. Книжка представляє колекційний інтерес.

Автор видання – Генрі Томас Бокль (1821–1862) – видатний англійський письменник, історик. Завдання Бокля при написанні книги полягало в тому, щоб звести докупи історію всіх сфер людської діяльності, зв'язавши їх єдиною спрямовуючою ідеєю, що до цього ніхто не робив. Ця ідея полягала, на думку автора, «у нерухомому стані моральних істин» порівняно з «швидким рухом уперед істин розумових». Він сфокусує увагу на розумовій історії європейських країн.


1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11